Vi tenker på miljøet!

Bygg- og anleggsbransjen bruker store mengder materielle ressurser og energi både innen drift og til produkter og tjenester som leveres til samfunnet. Det finnes et betydelig potensiale i vår sektor der vi kan samarbeide med kunder og bidra proaktivt til den bærekraftige overgangen som er nødvendig for å unngå at vi setter våre økosystemer og vår samfunnsstabillitet på spill i det lange løp.

Engebretsen Betong & Mur (EBM) sikter på å bidra til et bærekraftig samfunn ved å drive virksomheten på en måte som er både økonomisk og samfunnsmessig forsvarlig. EBM`s ambisjon er å bidra aktivt til å redusere bruken av ikke-resirkulerbare ressurser, øke samfunnsverdien ved å bruke tekniske løsninger, produkter og arbeidsmetoder som fremmer en bærekraftig utvikling.

For Engebretsen Betong & Mur betyr dette å ta hensyn til nåværende og fremtidige generasjoner, og å ta ansvar for våre daglige aktiviteter. Alle ansatte har et ansvar for vårt bærekraftige arbeid. Vår daglige aktivitet er basert på våre kjerneverdier; ærlighet, respekt, tillit og skaperevne. Disse verdiene danner grunnlaget for alt vi gjør, og definerer vår interne og eksterne tilnærming.

Lag og foreninger vi sponser i 2020

Råde-IL

RÅDE IL

Den lokale fotballklubb der vi har kontor og lager.

Kulturhuset-EKKO

Kulturhuset EKKO

Et Kulturhus for mennesker med bistandsbehov.

Torsvik-IF

Trosvik IF

En fotballklubb som jobber godt med barn og unge.

Skogstrand-IL

Skogstrand IL

Sponsing av barnefotballen i klubben.

FF

FFK

Her er vi med på sponsing av gratiskamper.

Plankehaugen-Fredrikstad

Plankehaugen

Supporterklubben til FFK.

Gresvik-IF

Gressvik IF

En klubb vi har sponset i alle år. Flere ansatte som har vært aktive her.

Leirvik-IF

Lervik IF

Sponset klubben da vi hadde oppdraget med å bygge nytt klubbhus.

elinnebandy

Fredrikstad El-innebandy

El-innebandy retter seg mot funksjonshemmede.