Østsiden Sykehjem

Byggeår: 2018
Areal:
Oppdragsgiver:
Sted:
Fredrikstad
Vår rolle: Forskaling, armering og støping av fundament på Østsiden Sykehjem.