Øra, Lager 14

Byggeår: 2019
Sted: Fredrikstad/Øra
Grunnflate: 20.000m2
Grunndragere: 6.000 lm
Vår rolle: Alt av betongarbeide. Forskaling, armering og støping av fundament, banketter og gulver. Det har gått med 8.050m3 betong (1.340 betonglass) og 950 tonn armering.