Årum bru

Byggeår: 2021
Sted: Ny firefeltsvei over E6 ved Årum
Areal: To gang- og sykkel kulverter
Oppdragsgiver: Park & Anlegg AS
Vår rolle: Komplette betongarbeider på to stykk kulverter, en på hver side av E6