Infrastruktur

Vi utfører betongarbeider på disse type infrastruktur prosjekter i ulike størrelser, både for private og offentlige utbyggere.

• Gang- og veibroer
• Kulverter for veiprosjekter
• Støttemurer og sikring av fjellskjæring
• Havner og kaier
• Tuneller
• Vann og avløps kummer
• Dam og trafo anlegg

Vi har gjennom flere år opparbeidet oss en god kompetanse på disse type prosjekter.

Vi har et høyt fokus på kvalitet og HMS, noe som gjør oss til en trygg samarbeidspartner.