Betongentreprenør

VI UTFØRER ALT INNEN BETONG OG FORSKALING

Vi har lang erfaring og flinke ansatte som gjør at vi har kompetansen til å utføre ditt prosjekt. Vi er utførende på plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 2 og prosjekterende på konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1.

TILTAKSKLASSE 1

Tiltaksklasse 1 omfatter normalt sett byggverk hvor prosjektering kan skje ved enkel dimensjonering, enkle beregninger, bruk av tabeller og forhåndsaksepterte løsninger. Dette gjelder prosjektering som kan utføres uten at det kreves avanserte metoder.

TILTAKSKLASSE 2

Tilklasse 2 omfatter oppgaver av liten vanskelighetsgrad, hvor mangler eller feil kan føre til middels store konsekvenser for miljø, sikkerhet og helse. Tiltaksklassen kan også bestå av middels vanskelighetsgrad der feil eller mangler kan føre til små eller middels store konsekvenser.

Hvorfor velge oss?

Vi har gode prosjektledere som spiller på lag med byggeledelsen og kan komme med alternative og lønnsomme løsninger. Basene samarbeider godt under byggetiden for at du skal få resultatet du ønsker.

Betongarbeid

Som betongentreprenør har vi gode løsninger som gir stor fleksibilitet og høy kvalitet på det ferdige prosjektet.

Vi besitter lang erfaring og stor kompetanse innen fagområdene. Dette gjør at vi kan påta oss alt fra små jobber til store krevende prosjekter.

Vi utfører i dag alt innen betong, fundamentering, armering og forskalingsarbeider for bygging av kontor, lager, forretning og industribygg. Innen gulv- og dekkestøp er vår kapasitet nesten ubegrenset.

Engebretsen Betong & Mur AS er i dag en av de største og ledende entreprenører innen betongarbeid i Østfold. Vi opererer også som underentreprenør på prosjekter der dette er ønskelig.